Over ons

Wij vinden dat ieder kind het verdient om gezien te worden en recht heeft op de beste begeleiding in zijn of haar ontwikkeling.

Hoe we dit doen?

  • Door je een veilige leer- en leefomgeving te bieden;
  • We hebben oprechte interesse in hoe het met jou gaat;
  • We leren je leren, zodat je je diploma haalt;
  • We helpen je met hoe je in de wereld kunt staan;
  • We monitoren je ontwikkeling en bieden daarop de passende individuele begeleiding.

Eén gebouw, drie scholen

Onze school is een prachtig modern schoolgebouw waarin drie scholen gehuisvest zijn. Het H.N. Werkman College (vmbo), het Heyerdahl College (praktijkonderwijs) en onze school: de CSG Kluiverboom. Met ongeveer 210 leerlingen is de sfeer gericht op leren. Samen zorgen we voor de beste voorbereiding op je vervolgstudie en de toekomst in onze maatschappij. Bij ons op school word je gezien en gehoord, je doet ertoe!

Ons gebouw
In ons moderne gebouw hebben we praktijklokalen met de nieuwste technieken en faciliteiten. In goed uitgeruste keukens leer je koken, in de kapsalon doen we aan haar- en uiterlijke verzorging en in de werkplaats kun je sleutelen aan bijvoorbeeld auto’s, leer je lassen, metaal bewerken en elektrotechniek. Op ons schoolplein staat een kunstwerk van Michiel Kluiters; Wereldplek. Drie enorme krukken dienen als afdak, op de twaalf kleinere krukjes kun je zitten en er zijn speciale wifi-hotspots

Onderwijs op maat verdient diploma op maat

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Niet iedereen is gebaat bij eenzelfde aanpak of instructie. Met die informatie zijn we begonnen met het inhoud geven aan de term “Onderwijs op Maat”. Onderwijs op Maat staat voor een persoonlijke aanpak voor elke leerling. Door intensief contact met de mentor krijgen we samen met de leerling een goed beeld van dat wat iemand nodig heeft om tot leren te komen. En leren doen we op een brede manier. Niet alleen de lesstof, maar ook dat wat een leerling daarbuiten nodig heeft aan voorwaarden om te kunnen leren. Bijvoorbeeld het aanleren van studievaardigheden als plannen en organiseren. Maar ook hoe je omgaat met alles wat er om je heen gebeurt en hoe je een plekje krijgt in de klas en op school. Door ons bewust te zijn van de verschillen gaan we samen met de leerling iedere keer op zoek naar de volgende stap. Praktisch geven we dat onder andere vorm door te kiezen voor minder docenten die meer vakken geven. Veel les in hetzelfde lokaal of in dezelfde vleugel. Rustige en stabiele klassen. De reden waarom we dat doen komt voort uit de slogan die wij als Kluiverboom hebben: Jij verdient het.

In het komende schooljaar gaan we “Onderwijs op Maat” nog verder vormgeven door de inzet van Formatief Evalueren. Bij Formatief Evalueren komt de nadruk meer te liggen op het leerproces en minder op de cijfers. Hiermee hopen we de toetsdruk te verminderen, maar ook de motivatie te vergroten en leerlingen het eigenaarschap van het leerproces te geven. Dit gaan we doen door te focussen op wat een leerling al kan, te verduidelijken wat hij/zij moet kunnen en wat een leerling moet doen om op het juiste niveau te komen.

Om leerlingen in de geschikte leerhouding te krijgen gaan we in het begin van het schooljaar sterk inzetten op waarderend leren en in de loop van de schooljaren blijft het waarderend leren een rode draad.

Naast de cognitieve vaardigheden (Rekenen, Nederlands, Engels e.a.) is er bij waarderend leren aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn voor een gelukkig en evenwichtig leven. Wat we willen bereiken is het volgende:

  • Bevorderen van motivatie
  • Ontwikkelen van talent
  • Vergroten van welbevinden
  • Werken aan een groeimindset
  • Bouwen aan een positief groepsklimaat

Hiermee geven we “Onderwijs op Maat” meer vorm.

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Dat betekent dat de behoeften van leerlingen behoorlijk uiteen kunnen lopen. Maatwerk in het onderwijs geeft ruimte om af te wijken van het standaard programma. Leerlingen kunnen zich op hun talenten en persoonlijke kwaliteiten verder ontwikkelen. Het is daarom mogelijk om voor één of meerdere vakken op een hoger niveau examen te doen. Op het diploma staat dan vermeld dat het betreffende vak op een hoger niveau is afgerond. Bijvoorbeeld: een vmbo-kb leerling krijgt een vmbo-kb-diploma, met daarop vermeld dat hij het vak Engels op tl-niveau heeft afgerond.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.