4 maart 2019

Klimaatspijbelen

Zoals u weet roepen leerlingen in het voortgezet onderwijs elkaar op om te gaan spijbelen om aandacht te vragen voor het klimaat. Wij waarderen het zeer dat onze leerlingen betrokken zijn bij dit belangrijke vraagstuk en daar aandacht voor vragen. Tegelijkertijd vinden wij dat die betrokkenheid en aandacht niet ten koste dienen te gaan van onderwijstijd. De school registreert het spijbelen van leerlingen vanwege klimaatacties als ongeoorloofd verzuim.

Op school en onder schooltijd nemen wij de verantwoordelijkheid om leerlingen vertrouwd te maken met de ins en outs van het klimaatvraagstuk. Met de huidige belangstelling voor dat vraagstuk kunnen we daarin verdieping aanbrengen. Als er initiatieven zijn van leerlingen om onder schooltijd en op school extra aandacht te besteden aan het klimaat, zal de schoolleiding dat waar mogelijk faciliteren.

In het huidige lesprogramma van onze leerlingen wordt veelvuldig een relatie gelegd met de klimaatproblematiek. Tevens brengen wij de leerlingen de kritische houding bij om stelling te nemen in dit vraagstuk, waarbij elke leerling zijn eigen afweging kan maken.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.