29 januari 2019

Onderwijs op maat succesvol!

Sinds dit schooljaar zijn we in klas 1 gestart met” Onderwijs op maat”, omdat niet ieder kind op dezelfde manier leert. Niet iedereen is gebaat bij eenzelfde aanpak of instructie. Met die informatie zijn we begonnen met het inhoud geven aan de term “Onderwijs op Maat”. Onderwijs op Maat staat voor een persoonlijke aanpak voor elke leerling. Door intensief contact met de mentor krijgen we samen met de leerling een goed beeld van dat wat iemand nodig heeft om tot leren te komen. En leren doen we op een brede manier. Niet alleen de lesstof, maar ook dat wat een leerling daarbuiten nodig heeft aan voorwaarden om te kunnen leren. Bijvoorbeeld het aanleren van studievaardigheden als plannen en organiseren. Maar ook hoe je omgaat met alles wat er om je heen gebeurt en hoe je een plekje krijgt in de klas en op school. Door ons bewust te zijn van de verschillen gaan we samen met de leerling iedere keer op zoek naar de volgende stap. Praktisch geven we dat onder andere vorm door te kiezen voor minder docenten die meer vakken geven. Veel les in hetzelfde lokaal of in dezelfde vleugel. Rustige en stabiele klassen. De reden waarom we dat doen komt voort uit de slogan die wij als Kluiverboom hebben: Jij verdient het. Na een evaluatiemoment met leerlingen, ouders en personeel blijkt dat wij allen dit concept als zeer geslaagd ervaren. Wij zullen daarom ook dit concept volgend schooljaar continueren en uitbreiden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.