Dyslexie

De CSG heeft een dyslexiebeleid dat in principe op alle vestigingen van kracht is. In de brugklas wordt de klassikale dyslexiescreening afgenomen. Wanneer leerlingen hierop uitvallen, kan er nader dyslexieonderzoek gedaan worden en zo nodig wordt er een dyslexieverklaring afgegeven. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

In overleg met de dyslexiebegeleider wordt besproken welke aanpassingen (zoals extra tijd bij toetsen en examens) en hulpmiddelen (zoals voorleessoftware) nodig zijn. Deze aanpassingen komen op de dyslexiepas te staan. Leerlingen met dyslexie kunnen in alle leerjaren met hun vragen terecht bij de dyslexiebegeleider. De CSG beschikt over licenties van de voorleessoftware Sprint Plus. Leerlingen kunnen een licentie huren en zo op school en thuis gebruik maken van deze software. Ouders dienen zelf voor een laptop te zorgen. De school levert de digitale boeken aan en ook de toetsen kunnen digitaal gemaakt worden. Op de CSG Kluiverboom is mevrouw Sewbaransingh (sew@csg.nl) de dyslexiecoach. Voor vragen kunt u bij haar terecht.