Huiswerkklas

De CSG Kluiverboom is een samenwerking aangegaan met CIStudents Groningen voor het opzetten van een huiswerkklas. In deze huiswerkklas krijgen leerlingen extra huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van studievaardigheden. Met name plannen en het uitvoeren van deze planning is een hoge prioriteit. Geen huiswerk, bestaat voor ons niet. Er is altijd wat in te halen of vooruit te werken. Deze huiswerkbegeleiding door CIStudents is elke donderdagmiddag bij ons op school. Voor zeven weken intensieve begeleiding betaalt u € 45.

De coaches hebben de opdracht om de ontwikkeling van de leerling actief in de gaten te houden. Behalve helpen in de ontwikkeling van de studievaardigheden, helpen zij de leerling ook vakinhoudelijk.

Structuur en Discipline = meer vrije tijd

CIStudents heeft een eigen online leerlingvolgsysteem ontwikkeld, namelijk YouCoach (www.youcoach.nl). Hier registreren zij de voortgang van de leerling en sturen wekelijks een verslag naar de ouder(s) en/of mentor.

Leerlingen die meer individueel willen worden geholpen, kunnen eventueel terecht bij CIStudents aan de Gorechtkade in Groningen. Leerlingen die worden doorverwezen door de school krijgen voor dit schooljaar 20% korting. Voor tarieven, openingstijden en verdere informatie over huiswerkbegeleiding, één op één coaching, kunt u terecht op de website van CIStudenst: http://www.cistudents.nl/. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. Wijma (06-53879742).

Op de Stadjespas van de gemeente Groningen mogen zij gratis huiswerkbegeleiding aanbieden aan kinderen/jongeren van ouders die een bijstandsuitkering hebben. De gemeente heeft hiervoor een budget toegekend aan CIStudents (Let op: deelname via de Stadjespas is beperkt).

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.