29 mei 2020

Update corona: gebruik openbaar vervoer

Op dinsdag 2 juni gaan alle scholen in het voortgezet onderwijs weer open. Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen gebruik maken van het openbaar vervoer. In de handreiking OV voortgezet onderwijs vindt u daarover alle informatie.

Inventarisatie vervoer
Scholen inventariseren voor regionale vervoerders hoeveel leerlingen afhankelijk zijn van openbaar vervoer, op welk moment en op welke route.

Wanneer mogen leerlingen gebruik maken van het openbaar vervoer?

  • Leerlingen die binnen een straal van 8 km. van de school wonen, worden uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV. De leerlingen komen zoveel mogelijk op de fiets of worden gebracht en gehaald door een ouder/verzorger.
  • Leerlingen die verder dan 8 km. van school wonen worden ook gevraagd zoveel mogelijk van de fiets gebruik te maken of zich te laten halen/brengen door een ouder/verzorger.
  • Leerlingen die verder dan 8 km. van school wonen én geen gebruik kunnen maken van de fiets of het halen en brengen door een ouder/verzorger, kunnen gebruik maken van openbaar vervoer.

De vervoersbedrijven zijn verantwoordelijk voor de dienstregeling en houden rekening met onze inventarisatie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.