6 juli 2020

update corona: protocol na de zomervakantie

Op 24 juni heeft het kabinet bekend gemaakt dat vanaf 1 juli de anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs niet meer van toepassing is. Dat geldt ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Voor medewerkers blijft de anderhalve meter van kracht, zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en leerlingen.

Om onderwijs volgens de richtlijnen van het RIVM te waarborgen, hebben we een protocol opgesteld. De uitgangspunten voor het onderwijs op CSG vanaf 17 augustus 2020 zijn te downloaden op de website van de CSG: https://www.csg.nl/update-corona/protocol-na-de-zomervakantie/

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.