23 april 2020

Update corona – scholen blijven gesloten, voorbereiding op anderhalfmeteronderwijs

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs tot na de pinkstervakantie gesloten blijven voor regulier onderwijs. Dit houdt in dat we ook na de meivakantie onderwijs op afstand verzorgen.
 
We begrijpen dat dit voor iedereen een flinke uitdaging blijft en stellen ieders inzet en betrokkenheid bij het leerproces, dat thuis plaatsvindt, zeer op prijs. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op afstand, hoewel we ons ook realiseren dat daar zowel technisch als qua motivatie beperkingen aan zitten.
 
Toetsing examenkandidaten
De afgelopen periode hebben wij uitsluitend op afstand getoetst. De CSG-vestigingen krijgen na de meivakantie wel de mogelijkheid om toetsen of herkansingen in het kader van schoolexamens in de school af te nemen. De hoeveelheid toetsen die nog moeten worden afgelegd en het aantal leerlingen dat daarmee gemoeid is, maken dat wij die onder veilige omstandigheden, volgens RIVM-maatregelen, kunnen afnemen.
 
Vandaag zal meer informatie beschikbaar zijn over over wat dat voor examenleerlingen betekent.
 
Voorbereiden op anderhalfmeteronderwijs
Tot slot: Wij maken plannen voor het aanbieden van de mogelijkheid om na de pinkstervakantie onderwijs in het gebouw te geven. Gegeven het feit dat daarbij de afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden, zal de school zeker niet voor alle leerlingen vanaf dat moment weer de plek zijn, waar ze al hun onderwijs volgen. Ook na de pinkstervakantie zullen we het afstandsleren voortzetten en voor zover mogelijk combineren met onderwijs in het schoolgebouw. Hierover volgt na de meivakantie meer informatie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.