27 november 2020

Veelgestelde vragen

Tijdens de online kennismaking behandelden we de vragen van de deelnemers. Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen.

 

Aanmelden

 

Kan ik me nu al aanmelden? 

Ja, dat kan via de aanmeldbutton op onze hoofdpagina of via deze link.

 

Op school

 

Hoe lang duurt een lesdag? 

Een schooldag bestaat uit acht lesuren en deze lesuren duren 50 minuten. Om de twee uur volgt een pauze. Onze lestijdentabel vindt u hier.

Hoe wordt er omgegaan met lesuitval? 

Lesuitval wordt altijd zoveel mogelijk voorkomen. De roostermaker kijkt in het geval van lesuitval altijd of er geschoven kan worden met de andere lessen. Als dit niet het geval is zijn de leerlingen dat lesuur lesvrij. De leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld in de hal of kantine zitten.

 

Onderwijs

 

Is het mogelijk om vakken op verschillende niveaus te volgen? 

Ja, dat noemen wij een diploma op maat. Stel dat je vmbo-kb doet en zó goed bent in een vak dat je examen kan doen op vmbo-tl, dan mag dat! Op je diploma wordt dan vermeld dat je het vak op een hoger niveau hebt afgerond.

Wordt er ook met Chromebooks/laptops gewerkt? 

Een Chromebook is een handig hulpmiddel om het leren leuker te maken. Bij de lessen gebruik je in de basis boeken. Daarnaast zijn er altijd Chromebooks beschikbaar tijdens de lessen. Er is altijd voldoende tijd om de opdrachten tijdens de les af te maken, dus je hoeft geen eigen Chromebook of laptop aan te schaffen.

Wordt er veel huiswerk opgegeven? 

Met name in de brugklas proberen we de hoeveelheid huiswerk beperkt te houden. In de meeste lessen is er voldoende tijd om aan opdrachten te werken zodat de hoeveelheid huiswerk beperkt blijft.

Worden er veel toetsen gegeven? 

Wij hebben geen toetsweken op school. Per dag mogen er maximaal twee toetsen afgenomen worden. Daarnaast zijn we in klas 1 gestart met Formatief Evalueren om meer nadruk te leggen op het leerproces en minder op de cijfers. Hiermee hopen we de toetsdruk te verminderen en de motivatie te vergroten.

 

Ondersteuning

 

Hoe gaan jullie om met Dyslexie?

Bij ons op school is mevrouw Sewbaransingh de dyslexiecoach. Leerlingen worden gedurende de hele schoolperiode door haar begeleidt. De nadruk van de begeleiding ligt op het leren omgaan met de dyslexie, het inzetten van hulpmiddelen en/of een andere manier van leren. Verder worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een ouderavond waarin aandacht wordt besteed aan dyslexie. Daarnaast kunnen leerlingen zowel thuis als op school gratis gebruik maken van de voorleessoftware sprintplus.

 

Overige

Is er een (brugklas)kamp? 

Elk jaar wordt er een gekeken naar nieuwe, leuke activiteiten om het schooljaar mee te starten. In de brugklas organiseren wij de Kluiver-bootcamp. Een week vol leuke, sportieve en gezellige activiteiten. In klas 3 ga je op kamp!

Wat is de dagopening? 

We beginnen ’s ochtends met de dagopening. Tijdens de dagopening bespreekt de docent diverse, actuele onderwerpen met de klas. Vaak zijn dit stukjes uit het ‘Oase-magazine’, maar het kan ook gaan over een actueel onderwerp uit bijvoorbeeld de media.

 

 

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.