Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Alle mentoren registreren de belangrijkste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Zo kan de school de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan volgen.