Ondersteuning

Binnen CSG Kluiverboom volgen leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften onderwijs. Leerlingen kunnen ondersteuning krijgen wanneer er sprake is van een gering leerrendement (voormalig LWOO).

De basisschool vraagt dit aan en de school voor voortgezet onderwijs bekijkt of de leerling aan de criteria voldoet. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt krijgt deze een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

De extra ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een kleinere klas, meer mentoruren en inzet vanuit het CSG Expertisecentrum. Ook wanneer een leerling belemmerd wordt door sociaal-emotionele problemen kan hij/zij in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De leerling kan kortdurend (ca. 10 weken) begeleid worden door een onderwijsassistent. Er wordt dan ook een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.