PTA klas 3 en 4

In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) staat per vak en per leerweg wat je in de komende jaren voor elk vak moet doen om je schoolexamen goed af te ronden. Op onze school kennen we drie leerwegen:

  • de theoretische leerweg (TL)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
  • de basisberoepsgerichte leerweg (BL)

Downloads

DEF PTA TL 2022-2024 Download
DEF PTA KB 2022-2024 Download
DEF PTA BB 2022-2024 Download
Addendum pta 2022-2024 (bb-kb-tl) definitief Download
PTA 2023-2025 (vmbo-tl) Download
PTA 2023-2025 (vmbo-kb) Download
PTA 2023-2025 (vmbo-bb) Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.