PTA klas 3 en 4

In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) staat per vak en per leerweg wat je in de komende jaren voor elk vak moet doen om je schoolexamen goed af te ronden. Op onze school kennen we drie leerwegen:

– de theoretische leerweg (TL)

– de kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

– de basisberoepsgerichte leerweg (BL)

 

PTA 2020 - 2022 def Download
PTA 2019-2021 DEFINITIEF Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.