PTA klas 3 en 4

In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) staat per vak en per leerweg wat je in de komende jaren voor elk vak moet doen om je schoolexamen goed af te ronden. Op onze school kennen we drie leerwegen:

  • de theoretische leerweg (TL)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
  • de basisberoepsgerichte leerweg (BL)

Downloads

PTA 2020 - 2022 Download
PTA 2021 - 2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.