PTA klas 3 en 4

In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) staat per vak en per leerweg wat je in de komende jaren voor elk vak moet doen om je schoolexamen goed af te ronden. In het VMBO zijn vier leerwegen:

– de theoretische leerweg (TL)

– de gemengde leerweg (GL)

– de kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

– de basisberoepsgerichte leerweg (BL)

Leerlingen aan onze school kunnen kiezen tussen de leerwegen basis of kader en de sector:

  1. PIE (produceren, installeren en energie)
  2. M&T (mobiliteit en transport)
  3. Z&W (zorg en welzijn)

PTA 2018-2020 DEFINITIEF Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.