Zij-instromen

Het is vrijwel altijd mogelijk om vanaf een andere school in te stromen op de CSG Kluiverboom. Uitzondering is als een klas vol zit en er dus geen plaats is.

Aanmelden gaat met een ‘aanmeldingsformulier overige klassen’. De studieboeken worden geregeld door de school.

In de praktijk komt zij-instromen het meest voor bij de start van het nieuwe schooljaar maar het kan ook tussentijds, bijvoorbeeld door een verhuizing of bij bijzondere omstandigheden. Voor toelating tot een bepaalde klas en afdeling na de zomervakantie, is een overgangsbewijs van de oude school nodig. Daarnaast wordt er altijd informatie uitgewisseld tussen de oude en de nieuwe school.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.