Meldkamer

Als leerlingen afwezig zijn, bijvoorbeeld door ziekte, dan is de meldkamer de plaats waar ouders dat moeten melden. Ook leerlingen die in de loop van een schooldag ziek worden, moeten zichzelf daar afmelden. De meldkamermedewerker neemt dan contact op met een van de ouders. De medewerkers van de meldkamer richten zich, naast de absentencontrole, ook op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag. Dit kan gaan om het overtreden van regels als te laat komen of spijbelen, of om grensoverschrijdend gedrag dat een leerling in de les of binnen de school vertoont.

Als een leerling uit de les verwijderd wordt, moet hij/zij zich direct melden in de meldkamer. Vervolgens wordt de leerling het desbetreffende uur aan het werk gezet (invullen van het oplossingsformulier en maken van strafregels). Daarna kan, na overleg met de docent, een sanctie worden opgelegd. Van elk incident wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De mentor wordt altijd op de hoogte gebracht. De leerlingcoördinator wordt ingeschakeld om te zoeken naar een passende oplossing. Bij regelmatig grensoverschrijdend gedrag wordt contact opgenomen met de ouders.

Downloads

2021 Protocol meldkamer Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.