Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Hieronder lees je hoe jouw ouders je makkelijk kunnen aanmelden voor onze school.

Aanmelden voor de brugklas 2024-2025

Een centraal aanmeldmoment

Vanaf schooljaar 2024-2025 is er één centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Zo maken alle  leerlingen  evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Hier vind je meer informatie over de nieuwe wet: Centraal aanmeldmoment voor vo 

 

Eerste ronde
Alle groep 8-leerlingen kunnen zich van 25 tot en met 31 maart 2024 aanmelden voor een middelbare school. Aanmelden gaat via het online aanmeldportaal. Het portaal is momenteel gesloten.

 

Tweede ronde
Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede aanmeldronde. Dit gaat bijvoorbeeld om leerlingen die zijn uitgeloot of nog niet eerder zijn aangemeld. Aanmelden voor de tweede ronde start op 10 april.

 

Klik hier om je aan te melden.

Instructievideo

In de video hieronder wordt uitgelegd hoe het aanmelden via het Leerlinq aanmeldportaal werkt.

Aanmelden voor klas 2 en hoger 2024-2025

Aanmeldingen voor klas 2 en hoger moeten voor 1 april 2024 binnen zijn. Daarna wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd. Vervolgens wordt dit besproken tijdens het intakegesprek. Alle leerlingen komen op een wachtlijst en in de laatste week van het schooljaar wordt op basis van de beschikbare plekken besloten of leerlingen kunnen worden aangenomen.

Meld je hier aan voor  klas 2 of hoger

Instromen in schooljaar 2023-2024

Het is vrijwel altijd mogelijk om vanaf een andere school in te stromen op CSG Kluiverboom. Uitzondering is als een klas vol zit en er dus geen plaats is. In de praktijk komt zij-instromen het meest voor bij de start van het nieuwe schooljaar maar het kan ook tussentijds, bijvoorbeeld door een verhuizing of bij bijzondere omstandigheden.

Wil je instromen in het huidige schooljaar?

Hier kun je je aanmelden

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld vinden het belangrijk dat voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Daarom verloopt de aanmelding op alle VO-scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld op dezelfde manier.

Via onderstaande links kun je de transitiekalender PO-VO en de toelichting op het toelatingsbeleid downloaden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.