Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Hieronder lees je hoe je ouders jou makkelijk kunnen aanmelden voor onze school.

Onderstaande link verwijst u naar het digitale aanmeldingsformulier van de CSG. Via dit digitale aanmeldingsformulier kunt u uw kind snel en gemakkelijk aanmelden bij onze school.

 

Klik hier om uw kind digitaal aan te melden of ga naar aanmelden.csg.nl

Let op! Maak voor het aanmelden gebruik van de browser Chrome, Microsoft Edge, of Firefox. De pagina werkt namelijk niet goed als u gebruik maakt van de browser Internet Explorer.

Voordelen van digitaal aanmelden:

 • u hoeft niets meer op de post doen
 • u weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld
 • u kunt uw digitale formulier tussentijds opslaan en verder gaan op een ander moment
 • u weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen
 • u ontvangt na het verzenden van de aanmelding per mail een kopie van de ingevulde gegevens
  de school kan sneller met uw aanmelding aan de slag

 

Toch liever het aanmeldingsformulier met de hand invullen?

Heeft u geen computer tot uw beschikking, dan kunt u bij de school om een papieren aanmeldformulier vragen of klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. De ingevulde papieren aanmeldformulieren kunt u per post naar ons versturen.

Aanmelden klas 3 vmbo-bb en vmbo-kb

Let op: op dit moment is er een wachtlijst voor klas 3 vmbo -basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg. Er worden momenteel geen leerlingen aangenomen voor deze klassen. Aanmelden voor klas 3 vmbo-tl is nog wel mogelijk.

 

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd. Via onderstaande link is de toelichting op het toelatingsbeleid te downloaden.

In maximaal 7 stappen naar het voortgezet onderwijs:

 1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2020
 2. Het advies van de basisschool is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
 3. De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een middelbare school
 4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school
 5. Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dienen te loten, de CSG Kluiverboom houdt echter geen loting.
 6. De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing
 7. De toelatingscommissie VO neemt voor 1 mei 2020 een voorlopig besluit

Ouderversie-toelatingsbeleid-VO-aanmelding-2019-2020 Download
Transitiekalender-PO-VO-provincie-2019-2020 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.