Leraren opleiden

Op de CSG-scholen zijn niet alleen leerlingen aanwezig om te leren. Ook studenten van de lerarenopleidingen aan HBO en universiteit ‘leren’ op onze school door stages te lopen bij onze docenten. Afhankelijk van hun studievorderingen assisteren ze de docent, verzorgen ze enkele lessen of staan ze zelfstandig voor de klas.

Leraar in opleiding

De leraar in opleiding (lio) is eigenlijk al klaar met zijn/haar opleiding en laat dit zien door, gedurende een heel cursusjaar, aan enkele klassen zelfstandig les te geven. Doordat de CSG participeert in het project ‘Samen-scholing’ van de noordelijke lerarenopleidingen, vindt het grootste deel van de begeleiding plaats binnen de school. Een hiervoor gecertificeerde (school)opleider draagt zorg voor de supervisie en ontwikkeling van de eigen werktheorie. De werkbegeleiding ontvangen de lio’s van zowel de schoolopleider als een persoonlijke vakcoach.

Onderwijsvernieuwing

Voor de school zijn stagiaires onmisbaar, omdat zij, naast het geven van onderwijs, onderwijsvernieuwingen de school in brengen. Door bewust ruimte te creëren voor het opleiden in de school wil de CSG zich profileren als een ‘lerende schoolgemeenschap’.

Stage lopen

Op onze school hebben wij studenten van de RUG (Rijks Universiteit Groningen), NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding). Studenten die op onze school hun stage willen uitvoeren, adviseren wij om deze website en die van onze vestigingen goed te bekijken en zo een een beeld van de school te vormen. Overleg met je opleiding en neem contact op met de opleider van de school. Op onze school is dat dhr. S.J. Bos, s.j.bos@csg.nl

Christelijk onderwijs

De CSG biedt christelijk onderwijs, we vragen stagiairs dan ook de grondslag van de school te respecteren en medewerking te verlenen aan de dagopeningen. Omdat wij stagairs intensief begeleiden, verwachten wij dat stagiairs ook hun plichten nakomen.

Project Prodoc: Iedere docent excellent!

Wij werken samen met de GSG, NHL en ULO (universitaire lerarenopleiding)  aan de professionalisering van docenten. Het doel is om doorlopende opleidings- en ontwikkellijnen te ontwikkelen. Voor docent-stagiaires tot en met ervaren docenten. Zo willen we beginnende docenten behouden voor het onderwijs. En dat ervaren docenten zichzelf blijven ontwikkelen en daardoor plezier blijven houden in het lesgeven. Prodoc: Iedere docent excellent! Kijk hier voor meer informatie over Project Prodoc.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolopleiders van de vestiging.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.