Regelingen

We maken gebruik van diverse regelingen. Sommige regelingen zijn van toepassing op alle vestigingen, sommige zijn vestiginggebonden

Huiselijk geweld en kindermishandeling

We hebben wettelijk de plicht om vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld te melden. De verantwoordelijkheid hoe te handelen ligt bij de school en niet bij de leerling. Gebruik van de meldcode geeft professionals houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies opdat het geweld stopt.

Bekijk hier de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Reglement genotsmiddelen

CSG Kluiverboom, Werkman VMBO, het Heyerdahl College en het Alfa College willen bijdragen aan het welzijn en veiligheid van leerlingen en personeel. Om dit te realiseren zijn er regels en afspraken opgesteld, ook ten aanzien van genotmiddelen. Onderstaande regels zijn bedoeld om er voor te zorgen dat deze vier scholen in het gebouw aan de Kluiverboom hun belangrijkste functie, het geven en volgen van onderwijs, zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen deze regels bij te dragen aan een ieders gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Pestprotocol

We willen dat iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar en de omgeving omgaat. Zaken zoals vloeken, pesten, schelden, stelen, vernielen en bedreigen worden niet toegestaan in en rond de CSG-scholen.

Daarom werken we binnen de CSG met een pestprotocol. Hierin staan richtlijnen in geval van pestgedrag en voorwaarden en activiteiten die de kans op pesten kunnen verkleinen.

Downloads

Reglement genotsmiddelen Kluiverboom Download
pestprotocol 2023-2024 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.