Studiebegeleiding

Decanaat

Bij keuzes over hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen een beroep doen op de decaan. In het tweede leerjaar wordt de keuze voor het intersectorale programma in de bovenbouw begeleid. In de bovenbouw komen voorlichtingen over vervolgopleidingen en beroepen aan bod. De decaan verschaft de mentoren actuele informatie voor de keuzebegeleiding.

Elke leerling geeft aan de klas een presentatie over wat hij/zij gekozen heeft als favoriet(e) beroep(en) of favoriete richting. De leerlingen doen ook mee met de mbo-meeloopdag. In januari zijn de open dagen op de vier mbo’s in Groningen: Alfa-college, Noorderpoort, ROC Menso Alting en AOC Terra. Het is heel belangrijk om daarnaartoe te gaan.

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen geven zelf aan dat ze huiswerkbegeleiding willen, omdat zij thuis niet tot leren komen. Het is ook mogelijk dat ouders of het team aangeven dat dit wenselijk is. Tijdens de huiswerkbegeleiding is een docent aanwezig om waar nodig ondersteuning te bieden. Wij hebben als school de verantwoordelijkheid alle leerlingen de mogelijkheid te geven om te leren. Vanuit die visie bieden wij huiswerkbegeleiding aan.

Extra taal en rekenen

Wij besteden extra aandacht aan taal- en rekenonderwijs, omdat uit onderzoek blijkt dat er veel achterstanden zijn op het gebied van taal en rekenen. Bij taalondersteuning schenken wij vooral veel aandacht aan begrijpend lezen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen veel ‘leeskilometers’ maken. Met ‘Boek in de tas’ zorgen we ervoor dat leerlingen altijd een leesboek bij zich hebben, zodat de leerlingen tijdens de lessen of een tussenuur altijd kunnen gaan lezen. Tot slot besteden we tijdens de taallessen door middel van taalspelletjes, spreekwoorden en uitbreiden woordenschat en algemene kennis veel aandacht aan de taalontwikkeling van onze leerlingen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.